همچين ميگن دختراي امروزي آشپزي بلد نيستن ، خونه داري بلد نيستن !
يكي ندونه انگار خودشون مثل مرداي قديم ميرن از صبح كار ميكنن تا بوق سگ !! بابا شما ها رو كه بايد با بيل ساعت ۱۲ از زير پتو بيرون آورد!!

                                         

                                  زيبا 


دسته ها : جوك مردان
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391
X