...جوري تودلم نشستي.......پاشودرست بشين

 

 

 

 

 

دسته ها : جک و sms
جمعه یازدهم 6 1390

زین پس به جای واژه غریب و نامأنوس " پاک کن " بگویید : مالش بر دانش

                                                                  

                                                      

دسته ها : جک و sms
جمعه دوم 5 1388
جوجه خروسه رو ازمدرسه اخراج می کنند. بابای جوجه میگه چرا اخراجت کردند؟
میگه اخه عکس جوجه مرغ تو کیفم بود
دسته ها : جک و sms
دوشنبه بیست و نهم 4 1388
X