دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان

دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان,دروغ زنان, دروغ زنان به مردان

فكر مي كنيد همسرتان به هيچ وجه اهل دروغ نيست؟
فكر مي كنيد همسرتان به هيچ وجه اهل دروغ نيست؟ بهتر نيست كه درباره اين موضوع دقيق تر بينديشيد؟ دلايل دروغ گفتن متفاوت است از نگراني او براي احساسات شما گرفته تا حفظ رابطه خودش باشما، ولي مطمئن باشيد همسر مور علاقه شما هم يك انسان است و از دروغ به عنوان يك حربه براي رسيدن به اهدافش (شايد به طور ناخودآگاه) استفاده مي كند. دليلشان هر چه كه باشد ده نوع عمده آن در زير آمده است:

دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان,دروغ زنان, دروغ زنان به مردان
1 - هيچ وقت سعي نكرده ام چيزي را در مورد تو تغيير دهم .
واي فكر مي كنيد چه چيزي ممكن است؟ يعني واقعاً از شنيدن صداي خرناسه شما عصبي نشده؟ يعني او از همه رفتار شما راضي است؟ به هر حال اگر هم به شما نگفته در سالهاي آينده خواهد گفت، پس تا مي توانيد از اين فرصت بهره ببريد او« سعي نكرده چيزي را در شما تغيير دهد؟ » پس شما مرد ايده آل او هستيد!
دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان,دروغ زنان, دروغ زنان به مردان
2 - من از بودن در جمع دوستان تو لذت مي برم .
مهم نيست دوستان شما چقدر انسان هاي جالبي هستند، اين نظر شماست و احتمالاً همسرتان از ته قلب اينطور فكر نمي كند. پس تا آنجا كه مي توانيد اين ملاقات ها را كاهش دهيد تا همسرتان تصميم نگير و احساس قلبي اش را راجع به ملاقات هاي پر سر و صداي شما با دوستانتان بيان كند.
بقيه در ادامه مطلب

دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان,دروغ زنان, دروغ زنان به مردانبه مردان

3 - من از انجام دادن هر كاري براي تو لذت مي برم .
اين ها جملات اول رابطه ها هستند. واقعاً فكر مي كنيد همسرتان از شستن لباس هاي شما يا جمع كردن ظرفهاي غذا در حالي كه شما لم داده ايد و تلويزيون تماشا مي كنيد لذت مي برد؟ اگر نمي خواهيد روزي با جمله «لطفاً خودت جورابهاي بد بويت را بشو» مراجه شويد، خودتان زودتر دست به كار شويد.
دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان,دروغ زنان, دروغ زنان به مردان
4 - من خانواده تو را مثل خانواده خودم دوست دارم .
ممكن است او در تظاهر كردن بسيار وارد و ماهر باشد ولي بدانيد اين احساس قبلي او نيست اگر شك داريد اين بار كه او خانواده تان را براي شام دعوت ميكند به ماهيچه هاي صورتش نگاه كنيد تا متوجه لبخند مصنوعي كه او به زور به لب دارد شويد.

دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان,دروغ زنان, دروغ زنان به مردان

5 - من عاشق ورزش هستم .
اين هم يكي ديگر از جملات سنتي اولين قرار است. او احتمالاً تماشاي فوتبال را به عنوان يكي از كارهاي مورد علاقهاش به شما معرفي مي كند تا نشان دهد كه چقدر با شما هم عقيده است و با دخترهاي ديگر يك فرق اساسي دارد. اگر او جز نوادر روزگار نباشد (و واقعاً عاشق فوتبال نباشد) بعد از مدتي از شما هم به خاطر تماشاي فوتبال ايراد خواهد گرفت.
دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان,دروغ زنان, دروغ زنان به مردان
6 - اگر به من بگويي كه چاق شده ام اصلاً ناراحت نخواهم شد .
اصلاً چنين چيزي ممكن است؟ اصولاً اگر شما سعي كنيد با تعريف بيش از حد از او خوشحالش كنيد. موفق نخواهيد شد چرا كه او مي فهمد كه شما دروغ مي گوئيد ولي لازم نيست اين صداقت خود را با اظهار نظر درباره اندامش به او ثابت كنيد. در غير اين صورت جنگ جهاني سوم در منزل شما به وقوع خواهد پيوست.

دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان,دروغ زنان, دروغ زنان به مردان
7 - تو راست مي گويي، حق با توست .
در مشاجرات دوران دوستي و نامزدي هميشه دخترها حق را به پسرها مي دهند ولي آيا در زندگي هم عقيده آنها اين چنين است؟ در حقيقت «حق با توست» معادل «خفه شو» است او مي خواهد فقط مشاجره را به پايان برساند!

دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان,دروغ زنان, دروغ زنان به مردان
8 - توجه تو به ديگر زنان اصلاً برايم مهم نيست .
اوايل شكل گيري يك رابطه، دخترها براي بي تفاوت جلوه دادن خود از چنين جملات فريبنده اي بهره مي گيرند.شانس شما اين جاست كه وقتي مشغول تماشاي دختران ديگرهستيد مي توانيد از ميزان عصبانيت او آگاه شويد. البته اين كاملاً طبيعي است. خود را جاي او بگذاريد؛ اگر او هر پسر خوشگلي را ببنيد شروع به طنازي كند چه احساسي به شمادست خواهد داد
دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان,دروغ زنان, دروغ زنان به مردان
9 - پول تو برايم هيچ اهميتي ندارد .
با اين كه مبلغ پول شما در حساب بانكي تان براي اكثر زنان اهميت چنداني ندارد ولي استقلال مالي شما براي همه آنها مهم است. ممكن است به شما نگويد چون نمي خواهد شما را بترساند ولي مطمئن باشيد كه همينطور است.

دروغ هـاي عمـده زنـان بـه مـردان,دروغ زنان, دروغ زنان به مردان
10 - عزيزم ناراحت نباش، اين چيزها براي همه اتفاق مي افتد .
در زندگي همه ما لحظات سخت پيش مي آيد، اكثر زنان درمواقع سخني همسرانشان از اين جمله كليشه اي استفاده ميكنند. به هر حال اصلاً مهم نيست، مهم اين است كه او از بين همه افراد ديگر شما را انتخاب كرده است

                                                                                         

                                                                                       دروغ زنان به مردان 

                                                                                         

چهارشنبه شانزدهم 1 1391
X