تو را گم مي كنم هر روز و پيدا مي كنم هر شب
بدين سان خواب ها را با تو زيبا مي كنم هر شب
تبي اين كاه را چون كوه سنگين مي كند آنگاه
 چه آتش ها كه در اين كوه بر پا مي كنم هر شب

  تو را 

دسته ها : اس عاشقانه91
چهارشنبه شانزدهم 1 1391

 امشب رها از زمان !
تنها به تو مي انديشم . . .
آهنگ هاي تكراري !
خاطرات تكراري !
و اشك هاي تكراري !
تكرار در بودن تو كه هيچ گاه تكراري نمي شود !
اين بي نهايت من است . . .

        

                                       عشقولانه 

                                                                

دسته ها : اس عاشقانه91
چهارشنبه شانزدهم 1 1391

دلتنگي چيست ؟ يادگاري از آنان كه دوستشان داريم و از ما دورند!آرام

دسته ها : اس عاشقانه91
چهارشنبه شانزدهم 1 1391

من منتظرت شدم ولي در نزدي / بر زخم دلم گل معطر نزدي
گفتي كه اگر شود مي آيم اما / مرد اين دل و آخرش به او سر نزدي

دسته ها : اس عاشقانه91
چهارشنبه شانزدهم 1 1391

وقتي با خدا گل يا پوچ بازي ميكني، نترس!
تو برنده اي، چون خدا هميشه دو دستش پُره . . .

دسته ها : اس عاشقانه91
چهارشنبه شانزدهم 1 1391

خوشتر از قالي كرمان غزلي ساخته ام
نخ به نخ زير قدمهاي تو انداخته ام . . .

دسته ها : اس عاشقانه91
چهارشنبه شانزدهم 1 1391

\@. . .
+ (
/@. . .
گوشيتو كج بگير ، ببين از دوريت چي ميكشم!

دسته ها : اس عاشقانه91
دوشنبه جهاردهم 1 1391

10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
.

بيام ؟

.

كجا قايم شدي؟

.

آهان پيدات كردم

.+""+ .+""+.
+ injayi +
"+. .+"
"+ . +"
 

دسته ها : اس عاشقانه91
دوشنبه جهاردهم 1 1391

* * * *

* *

* *

* * *

اين قاصدكها رو فوت كردم تا بيان بهت بگن به يادتم.

دسته ها : اس عاشقانه91
دوشنبه جهاردهم 1 1391

~ ~ ~ ~ - ~ - . ~ ~

~ \O/ ~ . - ~ ~ ~

~ - ~ ~ . ~ ~ ~~

اينقدر از دوريت گريه كردم دارم تو اشكام غرق ميشم.

دسته ها : اس عاشقانه91
دوشنبه جهاردهم 1 1391
X