پاندا

دسته ها : جك و sms
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

يه روباه مرده مي بينه به خودش ميگه خوب شد مرده وگرنه گولم مي زد !

دسته ها : جك و sms
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391
دسته ها : جك و sms
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

جك و اس ام اس

دسته ها : جك و sms
چهارشنبه شانزدهم 1 1391

تو قطار ميشينه به صندلي روبرويي ميگه: به سلامتي دارين برميگردين؟!

دسته ها : جك و sms
سه شنبه پانزدهم 1 1391

چنان وسيع است كه اگر عاشق دختري شوند

عاشق دوستانش نيز ميشوند !چشمك

دسته ها : جك و sms
سه شنبه پانزدهم 1 1391

پسر به دختر : مي خواي خورشيد زندگي من باشي ؟ دختر : آره پسر : پس ۹۲,۹۵۵,۸۸۷٫۶ مايل از من دور بمون !چشمك

دسته ها : جك و sms
سه شنبه پانزدهم 1 1391

1
.
2
.
3
تموم شد!

^^
((@@))
\ /
(**)

تو هم خوش عكسيا!!!!

دسته ها : جك و sms
دوشنبه جهاردهم 1 1391

/) /)
@@ \_____/
/ /\ ____\
¤¤ | | | |
^^^^

تو گوشيت جاداري چند روزي خرمو ببندي؟؟!!

دسته ها : جك و sms
دوشنبه جهاردهم 1 1391

__/ΓΠ\_ _
'-O----O-'

ازتنهايي حوصلت سرنره باش بازي كن ولي خرابش نكن !!

دسته ها : جك و sms
دوشنبه جهاردهم 1 1391
X